Rodzina dysfunkcyjna to rodzina, która nie zaspokaja potrzeb emocjonalnych jej członków, relacje są zaburzone i nie ma między nimi więzi. Między członkami rodziny dysfunkcyjnej istnieje otwarty konflikt, który utrudnia bliski kontakt. Są tworzone sztywne zasady, których nie wolno złamać. Źródłem takich zaburzeń są zakłócenia w relacjach między rodzicami. Dotyczy to również sytuacji, kiedy jedno z rodziców ma problem z własną osobowością (choroba psychiczna, nałogi, przerost ambicji). Dziecko w takiej rodzinie jest narażone na ciągły stres związany z brakiem poczucia bezpieczeństwa. Jedną z odmian dysfunkcji jest patologia.

Jakie cechy posiada rodzina dysfunkcyjna?

Do cech charakterystycznych należą:

  • brak ustalonych ról i wzorców zachowań,
  • brak przyzwolenia na okazywanie słabości lub uczuć.,
  • brak miejsca na indywidualność,
  • istnienie „tajemnicy rodzinnej”,
  • brak prawdziwej komunikacji między członkami rodziny.

Jakie wyróżniamy zachowania dysfunkcyjne?

Do najczęstszych zachowań dysfunkcyjnych należy:

  • narkomania, choroba alkoholowa ojca lub matki,
  • nadopiekuńczość i kontrola,
  • nadużycia emocjonalne (szantażowanie dzieci,wykorzystywanie w konflikcie między rodzicami),
  • przemoc domowa w tym psychiczna, fizyczna i seksualna,
  • brak zainteresowania potrzebami dzieci.

Kiedy mówimy o patologii?

Dysfunkcja może przerodzić się w patologię. Najczęściej zdarza się to w rodzinach, której członkiem jest alkoholik, narkoman oraz rodzinach, w których dochodzi do przemocy domowej.

Rodzina dysfunkcyjna – czy można jej pomóc?

Rodzina dysfunkcyjna - czy można jej pomóc?Istnieje terapia dla osób cierpiących na syndrom DDD (dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych). Polega na długotrwałym leczeniu. Psychoterapeuta „przepracowuje” z pacjentem szkodliwy wzorzec zachowań, który ma zakodowany już od dziecka. Pacjent musi nauczyć się nowej roli i pozbyć poczucia winy. Musi uświadomić sobie swoje położenie i ujrzeć problem w jasnym świetle. Terapia trwa zwykle około dwóch lat. U większości osób istnieje szansa na wyleczenie a w związku z tym na normalne, spokojne życie.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here